Πάνος ΦΙΤΣΙΛΗΣ, Καθηγητής
Ο Δρ. Πάνος Φιτσιλής είναι Καθηγητής του τμήματος και Διοίκησης Επχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Από το Σεπτέμβριο του 2010 έως τον Αύγουστο 2014 διετέλεσε Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
Επίσης είναι Διευθυντής του αυτοδύμανου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων"

Από το 2006 έως το 2010 διατέλεσε Πρόεδρος του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, καθώς και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Master in Business Administration (ΜΒΑ) του ΤΕΙ Λάρισας που έγινε σε συνεργασία με το Staffordshire University από το 2004 έως 2013.

Επίσης υπήρξε Προϊστάμενος του Τομέα Εφαρμογών Πληροφορικής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας και Αναπληρωτής Διευθυντής του ιδίου οργανισμού. 

Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παραδίδοντας μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Από το 2003 και μετά ο Δρ. Φιτσιλής υπήρξε σύμβουλος και αξιολογητής σε μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου τομέα όπως στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, αξιολογητής του ΕΛΟΤ για τη διαχειριστική επάρκεια οργανισμών στη διαχείριση έργων, ειδικός σύμβουλος Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ σε θέματα πληροφορικής, Σύμβουλος της Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού, αξιολογητής έργων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», της ΚΤΠ Α.Ε., του Υπουργείου Εργασίας,  κ.α  

Ο Δρ. Φιτσιλής έως το 2003 εργάσθηκε ως διευθυντής σε διεθνή εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού (INTRASOFT International) με δραστηριότητα στις Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο και έχει πολύχρονη πείρα στην ανάπτυξη μεγάλων και σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και στη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Ο Δρ. Φιτσιλής είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια καθώς και συγγραφέας τριών βιβλίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση έργων  πληροφορικής, την τεχνολογία λογισμικού, κοινωνικά δίκτυα, τη διαχείριση και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://de.teithessaly.gr/story/en-US/105/FITSILIS_Panos_Professor.html
  © Copyright 2018 -- Enterprise Architecture for Digital Cities (EADIC) http://eadic.teithessaly.gr