Λεωνίδας ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
Ο Λεωνίδας Ανθόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 


Διετέλεσε Εμπειρογνώμων του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα Ψηφιακής Διπλωματίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στέλεχος της Α.Ε. «Η Κοινωνία της Πληροφορίας», Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πλήθος μεγάλων έργων πληροφορικής (π.χ. Smart City of Trikala κ.α.), καθηγητής πληροφορικής στη Β/θμια Εκπαίδευση Τρικάλων, ενώ απασχολήθηκε σε σειρά εταιρειών και οργανισμών (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., FORTHnet κλπ.) και σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. 

Είναι μέλος διάφορων επιστημονικών επιτροπών, μεταξύ των οποίων η ITU Smart City Focus Group, βοηθός εκδότης του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Public Administration of the Digital Age (IJPADA) της IGI-Global και εκδότης συλλογικών τόμων. 

Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, καθώς και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.


Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην Έξυπνη Πόλη, στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στη Στρατηγική Διοίκηση κλπ.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://de.teithessaly.gr/story/en-US/108/ANTHOPOULOS_Leonidas_Associate_Professor.html
  © Copyright 2018 -- Enterprise Architecture for Digital Cities (EADIC) http://eadic.teithessaly.gr