Έρευνα
Tο προσωπικό του Tμήματος ασχολείται με την έρευνα σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Mέλη του Tμήματος διατηρούν συνεργασίες με ερευνητές σε πανεπιστήμια της Eυρώπης. Tα ερευνητικά ενδιαφέροντα του προσωπικού αφορούν στη Λογιστική, στη Χρηματοοικονομική, στο Δίκαιο, στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και στη Διοίκηση.
  © Copyright 2018 -- Enterprise Architecture for Digital Cities (EADIC) http://eadic.teithessaly.gr