Δημοσιεύσεις
α/αΤίτλοςΣυντάκτεςΈτοςΚατηγορία 
19 CityPulse: A Platform Prototype for Smart City Social Data Mining. Journal of the Knowledge Economy (JKEC), 7(2), pp. 344-372 DOI: 10.1007/s13132-016-0370-z Giatsoglou, M., Chatzakou, D., Gkatziaki, V., Vakali, A. and Anthopoulos, L. 2016 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά Αρχείο
18 What is the Source of Smart City Value? A Business Model Analysis. International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), 12(2). Anthopoulos, L., Fitsilis, P., Ziozias C. 2016 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά Αρχείο
17 Understanding electronic government research and smart city. Information Polity, vol. 21, no. 1, pp. 99-117. DOI: 10.3233/IP-150371 Anthopoulos, L., Reddick, Ch. 2015 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά Αρχείο
14 Understanding the smart city Domain: A Literature Review. In Bolivar M.P. (Ed) Transforming City Governments for successful Smart Cities. Public Administration and Information Technology Series, Vol. 3, Springer Science+Business Media New York. Anthopoulos, L. 2015 Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Αρχείο
12 “Defining Smart City Architecture for Sustainability”. In the Proceedings of the 14th IFIP Electronic Government (EGOV) and 7th Electronic Participation (ePart) Conference 2015, 30th August - 3rd September 2015, Thessaloniki, Greece. Anthopoulos, L. 2015 Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων Αρχείο
11 Smart Cities and their Business Models: a comparison. In the Proceedings of the Web Applications and Smart Cities (AW4City 2015) workshop, in conjunction with the WWW2015 ACM 24th World Wide Web International Conference May. 18, 2015, Florence, Italy. Anthopoulos, L., Fitsilis, P. 2015 Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων Αρχείο
10 Business Model Selection for Smart Cities: a comparison. In the Proceedings of The 12th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG 2015), Feb. 3, 2015, Copenhagen, Denmark. Anthopoulos, L., Fitsilis, P. and Kakarontzas G. 2015 Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων Αρχείο
16 “Smart Cities and their Roles in City Competition: a Classification”. International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), 10 (1), pp. 67-81 Anthopoulos, L., Fitsilis, P. 2014 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά Αρχείο
9 “Evaluating Green Smart City’s Sustainability with an Integrated System Dynamics Model” In the Proceedings of the CEDEM ASIA 2014. Anthopoulos, L. 2014 Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων Αρχείο
8 “A CONCEPTUAL ENTERPRISE ARCHITECTURE FRAMEWORK FOR SMART CITIES A Survey Based Approach”. In the Proceedings of the ICE-B 2014 - International Conference on e-Business is part of the 11th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications, Vienna, Austria; 28-30 August, 2014, SCITEPRESS. Kakarontzas, G., Anthopoulos, L., Chatzakou, D. and Vakali, A. 2014 Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων Αρχείο
7 “Building Permission e-Service Status: A Literature Review”. In the Proceedings of the 14th European Conference on e-Government (ECEG2014), Brasov, Romania, 12-13 June 2014, Academic Conferences. Anthopoulos, L., Bellos, C., & Vakali, A. 2014 Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων Αρχείο
6 Smart Cities Data Streams Integration: experimenting with Internet of Things and social data flows. In the Proceedings of WIMS '14 Proceedings of the 4th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS14) Vakali, A., Anthopoulos, L. and Srdjan, K. 2014 Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων Αρχείο
5 Smart Cities Data Streams Integration: experimenting with Internet of Things and social data flows. Poster presentation at European Data Forum 2014 (EDF2014), March 19-20, Athens, Greece. Vakali, A., Srdjan, K., and Anthopoulos, L. 2014 Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων Αρχείο
4 Exploring Architectural and Organizational Features in Smart Cities. In the Proceedings of the 16th International Conference on Advanced Communications Technology (ICACT2014), IEEE. Anthopoulos, L., Fitsilis, P. 2014 Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων Αρχείο
15 Using Classification and Roadmapping Techniques for Smart City viability's realization. Electronic Journal of e-Government, 11(1), pp. 326-336, ISSN1479-439X Anthopoulos, L., Fitsilis, P. 2013 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά Αρχείο
3 “Smart Cities as State-Owned-Enterprises: Rhetoric or Reality?” Pre-ICIS 2013 SIG eGovernment workshop, 2013 International Conference on Information Systems (ICIS 2013), Milan Italy. Anthopoulos, L., Fitsilis, P. 2013 Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων Αρχείο
2 “Evolution Roadmaps for Smart Cities: Determining Viable Paths”. In the Proceedings of the 13th European Conference on e-Government (ECEG 2013), Academic Conferences. Anthopoulos, L., Fitsilis, P. 2013 Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων Αρχείο
13 “Urban Planning and Smart Cities: Interrelations and Reciprocities”. In the Alvarez, F. et al., (Eds.), Future Internet Assembly 2012: From Promises to Reality, 4th FIA book - LNCS 7281, Springer. Anthopoulos, L. and Vakali, L. 2012 Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Αρχείο
1 “Considering Future Internet on the Basis of Smart Urban Cities: A Client-City Architecture for Viable Smart Cities”. In the proceedings of the INTERNET 2012, The Fourth International Conference on Evolving Internet, June 24-29, 2012 - Venice, Italy (http://www.iaria.org/conferences2012/INTERNET12.html) Anthopoulos, L., Fitsilis, P. 2012 Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων Αρχείο
  © Copyright 2018 -- Enterprise Architecture for Digital Cities (EADIC) http://eadic.teithessaly.gr