Το έργο EADIC στο πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών (ITU) (30/5/2015) ITU Focus Group on Smart Sustainable Cities
Ο Διεθνής Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union (ITU)) ολοκλήρωσε πρόσφατα το πρότυπό του για τις Έξυπνες Αειφορικές Πόλεις (Standard on Smart Sustainable Cities (SSC) and Communities). Το εν λόγω πρότυπο είναι αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας και συνεισφοράς ειδικών σε έξυπνες πόλεις, οι οποίοι όρισαν το ITU SSC focus group (http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx). Μεταξύ των ειδικών ήταν και ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου EADIC Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος.

Μεταξύ των εγγράφων του προτύπου, το πρότυπο "Setting the framework for an ICT architecture of a smart sustainable city” (SSC-0345) συντάχθηκε από τον Λεωνίδα Ανθόπουλο και συμπεριέλαβε αρκετά από τα ευρήματα του έργου EADIC. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του προτύπου: http://www.itu.int/ifa/t/fg/ssc/docs/draft_deliverables 

[Βιβλιογραφική Αναφορά]  International Telecommunications Union (ITU), Technical Specifications on "Setting the framework for an ICT architecture of a smart sustainable city” (SSC-0345), 2015 [Online] http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx


1149
comments
Διαβάστε επίσης: | Όλες οι ανακοινώσεις »
AW4City: Programme Announced (25/6/2015)

https://aw4city.wordpress.com/program/  Περισσότερα »

  © Copyright 2018 -- Enterprise Architecture for Digital Cities (EADIC) http://eadic.teithessaly.gr